Ons assortiment

Privacy- en Cookieverklaring

Electro Groothandel Snoeck B.V. hecht eraan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van uw contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy – en cookie verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.
 
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacy – en cookie verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.
 
1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn om diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG.
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
2. WAAROM WE GEGEVEN NODIG HEBBEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het uitvoeren van de opdrachten die u aan ons hebt verstrekt;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
- U te informeren over wijzingen van onze diensten en producten;
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen bij u af te leveren;
- Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals bijvoorbeeld de gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.
 
3. HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn afhankelijk van de door u bij ons afgenomen producten en diensten en de daaraan gekoppelde wettelijke bepalingen.
 
4. DELEN MET DERDEN
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking.
 
5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Electro Groothandel Snoeck B.V.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pz@snoeck-eg.nl
Wij zullen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. 
 
6. Cookies
Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Electro Groothandel Snoeck B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteiten. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 
7. HOE KUNT U COOKIES WEIGEREN
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.
 
8. ELECTRO GROOTHANDEL SNOECK B.V. / ELECTRO CENTRAAL B.V. EN ANDERE WEBSITES.
Op onze site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
 
9. BEVEILIGING
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen wij contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan telefonisch contact met ons op of via pz@snoeck-eg.nl.
 
^

artikelen geselecteerd

Klant worden
Inloggen
Zoeken